Mirto Print is de nieuwe naam van drukkerij Nevelland Graphics cvba-so. Bekijk hier onze nieuwe website!

Veelgestelde vragen

1. Welke BTW-tarieven gelden er voor drukwerk?
2. Waar staat so voor in Nevelland Graphics cvba-so?
3. Welke drukbestanden aanleveren?
4. Wat bedoelen jullie met kleurruimte?
5. Aan welke voorwaarden moet mijn PDF voldoen?
6. Hoe lever ik mijn bestanden aan?
7. Kunnen we bij jullie terecht voor gelegenheidsdrukwerk?
8. Wat is color management?
9. Wat is FSC®?

10. Print on Demand is hot, maar wat betekent het?


 

 

1. Welke BTW-tarieven gelden er voor drukwerk?

In principe is alle drukwerk onderworpen aan het hoogste BTW-tarief (momenteel 21%), behalve drukwerk dat bestemd is voor lectuur in de eigenlijke zin van het woord, dat onder bepaalde voorwaarden onder het laagste BTW-tarief kan vallen (momenteel 6%), namelijk als het niet om drukwerken gaat die voor reclamedoeleinden worden uitgegeven, noch om drukwerken die hoofdzakelijk bedoeld zijn voor het maken van reclame. Hier vind je meer uitleg over de btw-tarifiëring en een alfabetische lijst.

2. Waar staat so voor in Nevelland Graphics cvba-so?

SO staat voor sociaal oogmerk. Drukkerij Nevelland Graphics is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk.

De drukkerij realiseert het sociaal oogmerk op diverse niveaus. Het eerste niveau is zeker de rechtstreekse tewerkstelling van werknemers met een arbeidshandicap. In het grafisch productieproces wordt een belangrijke groep collega's uit Maatwerkbedrijf Nevelland vzw ingeschakeld en begeleid.

Voorts zorgt de drukkerij voor heel wat extra opdrachten voor de mailing- en handlingafdelingen. Deze opdrachten zorgen voor extra tewerkstelling in de beschutte werkplaats.

3. Welke drukbestanden aanleveren?

Bij voorkeur krijgen wij bestanden in PDF-formaat aangeleverd.

Microsoft Office bestanden zijn in principe niet geschikt voor drukwerk. Mits het juist wegschrijven van een PDF-bestand kan dit wel, een evidentie is het niet. Wij kunnen dit, mits een meerprijs, voor jou doen.

Enkele belangrijke zaken:

 • Maximum 300% inktbezetting
 • Resolutie: 300 dpi
 • 3 mm afloop voorzien
 • Vermijd tekst dicht bij de rand, bij het snijden kunnen kleine verschillen optreden
 • Haal geen foto’s of beelden van internet, deze staan meestal in 72 dpi, te laag voor kwalitatief drukwerk
 • De kleurruimte moet CMYK zijn. Indien RGB wordt aangeleverd wordt dit bij ons omgezet naar CMYK. Dit veroorzaakt kleurveranderingen.
 • Gebruik de functie ‘overprint’ niet. Overprint wordt automatisch ingesteld in onze workflow.

4. Wat bedoelen jullie met kleurruimte?

Er bestaan verschillende systemen om het gebruik van kleuren aan te duiden. Afhankelijk van de hoeveelheid kleuren die men gebruikt in een document, wordt een bepaald systeem gekozen om uiteindelijk te gaan drukken. De meest voorkomende terminologie is in dit document opgenomen

CMYK of Fullcolour

Een systeem waar met behulp van vier basiskleuren en gebruik van verschillende rasterwaarden, een groot deel van het kleurenspectrum kan worden weergegeven.

 • C = Cyaan; een combinatie van blauw en groen
 • M = Magenta; een combinatie van rood en blauw
 • Y = Yellow; geel een combinatie van rood en groen
 • K = Key; zwart.

PMS of Pantone kleuren

Pantone Matching System, een universeel systeem voor kleuridentificatie en communicatie.

Dit zijn inktkleuren volgens een vastgesteld inktrecept van diverse basiskleuren. Wereldwijd worden dezelfde kleuren gehanteerd. Drukkers gebruiken deze kleuren om één of enkele zeer specifieke kleuren in drukwerk te gebruiken. Bijvoorbeeld ‘reflex blue’ of ‘rubine red’. Elke kleur vereist een eigen receptuur.

Natuurlijk is het ook mogelijk om een PMS-kleur te combineren met CMYK. Dat is een vijf- of meerkleurendruk.

RGB kleuren

RGB is een kleursysteem dat gebaseerd is op hoeveelheid LICHT (additief). Denk aan de kleuren bij monitoren (computerschermen), TV en projectoren. De kleuren worden opgebouwd uit drie primaire kleuren Rood, Groen en Blauw. Wanneer een document is opgebouwd m.b.v. RGB-kleuren dan kan het niet gedrukt worden, het moet worden omgezet naar CMYK. Let hierbij wel op kleurveranderingen: een CMYK-kleur is nooit hetzelfde als een RGB-kleur!

5. Aan welke voorwaarden moet mijn PDF voldoen?

Goed

 • PDF 1.3 maken met Acrobat 4.05 of hoger compatibel
 • Opmaak aflopend met paskruisjes; pagina netto formaat + afloop 3 mm
 • Pagina formaat netto formaat + 20 mm gecentreerd positioneren
 • Alle fonts ingesloten
 • Multiple Master fonts niet gebruiken
 • Juiste resolutie beelden, 1:1 plaatsen (150 - 450 dpi voor beelden - nominaal 300 dpi), (550 - 3600 dpi voor gescande tekst - nominaal 2400 dpi)
 • Juiste kleurruimte: RGB en CIELAB eerst omzetten naar CMYK (PhotoShop, InDesign CS2/3 of QuarkXPress 8.0)
 • Eenduidige PMS bibliotheken gebruiken
 • (Zwarte) overdruk en (witte) uitsparing juist definiëren
 • Kleurenoverdruk en weergave: controleer papierproef gemaakt van PDF t.o.v. PDF op scherm (overdruk voorvertoning in Acrobat ´aan´)
 • PDF maken via Distiller of export PDF met juiste instellingen in InDesign 3.05+ /4.02+/5.0+ (CS/CS2/CS3)

Fout

 • PDF 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
 • Transparantie in Illustrator, PhotoShop, InDesign en/of QuarkXPress vooraf afvlakken
 • Multiple Master fonts omzetten naar Type1 in de opmaak
 • Geen lage resolutie beelden
 • Postscript Colour Management niet selecteren bij export EPS vanuit PhotoShop - Specifieke /
 • eigen raster instellingen niet selecteren bij export EPS vanuit PhotoShop en Quark printerinstellingen
 • Insluiten ICC profielen bij beelden / objecten geen RGB, CalRGB, ICC beelden, ICC profielen bij CMYK beelden etc.
 • geen OPI in PDF: alle hoge resolutie beelden en illustraties insluiten in opmaak of Postscript
 • CMYK inkt dikte meer dan 320% dit wordt wel gecontroleerd bij illustraties, NIET bij beeld
 • Rijk zwart (Rich Black) opbouwen uit maximum 3 kleuren K of Zwart + Cyaan en / of Magenta, bijvoorbeeld 100 K+ 40% Magenta of 40% Cyaan.

6. Hoe lever ik mijn bestanden aan?

 • Tot 5 MB kan dit probleemloos via e-mail. Graag doormailen naar jouw orderbegeleider met vermelding van jouw offerte- of ordernummer.
 • Grotere bestanden kunnen via FTP of een drager (USB-stick, DVD of CD).
 • Wanneer je gebruik wilt maken van een beveiligde omgeving voor jouw documenten, maken wij desgewenst een aparte FTP-account. Mail naar pol.friant@nevelland.be.
 • In overleg kunnen wij uiteraard de bestanden downloaden van een door jou opgegeven internetlocatie.
 • Via onze klantenzone kan je als vaste klant orders plaatsen en daarbij jouw bestanden uploaden. Deze worden dan automatisch aan het order gekoppeld.


7. Kunnen we bij jullie terecht voor gelegenheidsdrukwerk?

Gelegenheidsdrukwerk, zoals trouwkaarten, geboortekaarten, ... , maakt geen deel uit van ons aanbod.

8. Wat is color management?

Colormanagement is het voorspelbaar maken van kleuren in het CMYK-drukproces.
Dit beheerssysteem is gebaseerd op de Europese ISO-norm 12647-2. Hierdoor kan vooraf duidelijk geweten zijn hoe een kleur gedrukt zal worden naargelang een bepaalde parameters zoals papier of pers.

De hele workflow moet dus gestandaardiseerd zijn. Op die manier wordt een voorspelbaar en bij herdruk een constant resultaat bereikt.

Drukkerij Nevelland Graphics doorliep in 2011 met vrucht het ‘Excellence in Colour Management’ traject. Dit project liet ons toe om de persen binnen die befaamde ISO norm te doen drukken. Dit resulteerde in een scherper, helderder en kleurrijker beeld.

9. Wat is FSC®?

FSC® is een label of keurmerk op een hout- of papierproduct dat aangeeft dat een product afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos. Het FSC®-label garandeert de duurzame oorsprong omdat niet enkel het bos van oorsprong wordt gecontroleerd, maar ook de hele handelsketen tot bij de eindconsument. Als eindklant krijg dan de garantie: dit product is afkomstig uit een goed beheerd, FSC® gecertificeerd bos. Drukkerij Nevelland Graphics is FSC®-gecertificeerd. Zie ook www.fsc.be.

10. Print on Demand (POD) is hot, maar wat betekent het?

 • POD of print on demand maakt het mogelijk om een breed gamma aan drukwerken in kleine oplages en op korte termijn “af te roepen”.
 • De drukwerken (boeken, naamkaartjes, handleidingen) worden dan meestal digitaal geprint.
 • Drukkerijen zoals drukkerij Nevelland Graphics die POD aanbieden, beschikken in de meeste gevallen over een web-2-print applicatie.
 • De web-2-print applicatie biedt de klant de mogelijkheid om de bestanden van drukwerken te archiveren en op te roepen. Vervolgens bestelt de klant per drukwerk de juiste oplage, kiest het gewenste papier en de gewenste afwerking.
 • Voor repetitieve en eenvoudige drukwerken zoals firmakaartjes is er een geautomatiseerde lay-outmodule. Het basisstramien van het firmakaartje is vooraf gedefinieerd. De variabele data zoals naam contactpersoon, functie, e-mailadres, enz. worden door de klant zelf ingevuld. De klant keurt online zijn lay-out goed en bestelt vervolgens de gewenste oplage.

Nevelland Graphics cvba-so behoort tot Groep Nevelland - Disclaimer & privacy - E-ON Internet Marketing